استاد دانش در برزخ فراق و وصال

  • انتشار: ۶ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 102489

همه می دانیم که استاد دانش از طرف حزب وحدت استاد خلیلی تبدیل به سیاستمدار و حتی معاون رییس جمهور شد. بعد از معاونت، رابطه دو بزرگوار به دلایلی که ما نمی دانیم تیره شد. حالا استاد دانش واقعا در برزخ وصال و فراق قرار دارد. دلیلش اینست که استاد دانش، مثل عباس دالر، نه شهامت فراق کامل را دارد و نه شهامت وصال و همکاری با حزبی را که خود از آن برخاسته است. آنچه را که استاد دانش تحت عنوان نشست اعضای ارشد حزب وحدت برگزار می کند، بسیار مضحک است. آنها نه تنها اعضای ارشد حزب وحدت نیست، بلکه اعضای غیر ارشد و دونپایه ای هستند که با تار پوسیده اشتغال در حکومت یا به امید اشتغال در حکومت، دور استاد دانش جمع شده است. آنها فقط یاران سر سفره هستند و دیگر هیچ تعهدی به حزب و به استاد دانش ندارند.

بهتر است استاد دانش این نمایش مضحک را پایان دهد. یا زنگی زنگی، یا رومی رومی باشد. یا به صورت مستقل حزب تشکیل دهد، یا با همکاران قدیمی خود آشتی کند و در قالب یک حزب فعالیت کند.

علیرضا شریفی