از سال 2008 تا 2017 میلادی در افغانستان بیش از 15 میلیارد دالر هدر رفته است

  • انتشار: ۴ اسد ۱۳۹۷
  • سرویس: دسته بندی نشده
  • شناسه مطلب: 45553

سیگار یا بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان در گزارشی به کنگره آمریکا گفته است که در 11 سال گذشته یعنی از سال 2008 تا 2017 میلادی 15 میلیارد و 500 هزار دالر در افغانستان به هدر رفته است.

سیگار در گزارش خود به کنگره آمریکا تایید می کند بیش از 15 میلیارد دالر در 11 سال گذشته در افغانستان به هدر رفته، اما در ادامه گزارش خود گفته است که این بار این نخستین تخمین است و ممکن است این تنها بخشی از این رقم باشد.

اعضای کنگره امریکا پیشنهاد کردند که اداره سیگار مصارف حکومت امریکا را در سال ۲۰۱۷ بررسی کند تا میزان فساد و جعل را در تلاش‌های امریکا برای بازسازی افغانستان آشکار بسازد.

در این نامه که هفتۀ پیش به کنگره فرستاده شد، جان اف ساپکو، بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان، گفت آنان رقم عمومی به هدر رفته، تقلب و سو استفاده در افغانستان از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۷ را بررسی کرده اند.

او  گفت: «برای این کار، ما ۷۶۶ مورد پژوهش سیگار را در این مدت بررسی کردیم. این بررسی ۵۷ میلیارد و ۶ میلیون از مجموع ۱۲۶ میلیارد دالر را که به بازسازی افغانستان تخصیص داده شده را در بر می‌گیرد.»

او افزود: «یافته های سیگر نشان می‌دهند که ۱۵ میلیارد و ۵۰۰ هزار به هدر رفته، تقلب و یا سو استفاده شده است و این تلاش های ناکام حکومت برای بازسازی را نشان می دهد (و این به این معنا است که ۲۹ درصد از ۵۲ میلیارد و ۷ میلیون بررسی شده است.»

او همچنان گفت که بررسی سیگر ۶۴۳ مورد به هدر رفتن، تقلب و سو استفاده را دریافته است.

این گزارش در حالی مطرح می شود که افغانستان در بین 10 کشور فاسد جهان است. هر چند مقامات حکومت وحدت ملی بارها تاکید کرده اند که با فساد مبازره می کنند، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند که حکومت وحدت ملی در امر مبارزه با فساد ناموفق بوده و فساد به شکل سیستماتیک در کشور ریشه دوانده است.