از خواب گران،خواب گران، خواب گران خیز!

  • انتشار: ۱۳ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهگوناگون
  • شناسه مطلب: 103161
افغانستان

افغانستان در زمینه قبح زدایی نسبت به فسادهای مالی اعضای بلندپایه حکومتش پیشتاز است.

متاسفانه فضای چور و چپاول را بسمتی برده اند که شنیدن اخبار مربوط به معاش های چندین هزاردالری چهره های متنفذ هیچکاره واختلاس وزرا و دزدی از جیب ملت نگون بخت؛ آنقدر برای مردم، کلیشه ای و تکراری شده است که هیچ جذابیتی دیگر برایشان ندارد.حتی ملت گرسنه رمق آه کشیدن و نفرین فرستادن ندارند و تنها به تماشا نشسته اند که چگونه x و y در عریان سازی غارت هایشان و برهنه کردن صورت یکدیگر، گوی سبقت از هم می ربایند و یا چگونه در هنگام اعلان سرقتهای مادی شان از دسترخوان خلق، شرم و حیا را استفراغ کرده و توجیه سازی می کنند!

واقعن فضای چور و چپاول در این مملکت تکان دهنده است. گاهی مخاطب؛ دزدیها را که حساب کتاب می کند و ارقام نجومی را می بیند، احساس می کند در حال کابوس دیدن است.

دکتر بتول سید حیدری