از این جا رانده و از آنجا مانده!

  • انتشار: ۳۱ حمل ۱۴۰۰
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 110915

طالبان برای منتقدان و مخالفان اشرف غنی در داخل نظام حاکم که تمایل دارند برای کنار زدن و کنار نهادن غنی از راس جمهوریت و رهبری قدرت سیاسی، با آنها همسویی و همکاری نشان دهند، هیچگونه اعتنا و ارزشی قایل نمی شوند.

نشست اخیرمسکو نشان داد که طالبان حتی اخلاق و ادب انسانی را در برخورد با این ها رعایت نمی کنند و نگاه پر از نفرت و همراه با تحقیر و توهین به این مخالفان و منتقدان دارند.

طالبان که احساس می کنند فاتح جنگ در برابر امریکا و ناتو هستند و مطمین هستند که امریکایی ها با توافق یا بدون توافق صلح در مذاکرات میان افغانی، این کشور را ترک می کنند دیگر نیازی نمی بینند تا با مخالفان و منتقدان غنی و حتی رهبران و کلان های گروه های جهادی و تنظیمی پیشین رابطه و بده و بستانی داشته باشند.

این وضعیت به سود اشرف غنی در مسند حاکمیت است و او را در موقعیتی قرار می‌دهد که به مخالفان و منتقدان خود در داخل نظام حاکم بگوید دو صف و یا دو راه در پیش دارید:

یا با من در جمهوریت تحت ریاست و فرمان من،
و یا با طالبان.

آیا این منتقدان و مخالفان می توانند صف و راه سوم و جداگانه از غنی و طالبان بسازند و بر آن صف، محکم و متحد ایستاد شوند و باقی بمانند؟

اگر این ها ظرفیت شکل دهی چنین صف و توان ایجاد روایت مستقل از غنی، کرزی و طالب را می داشتند به این روز و این سرنوشت دچار نمی شدند:

از این جا رانده و از آنجا مانده!

محمد اکرام اندیشمند