از اوج عزت تا حضیض ذلت!

  • انتشار: ۲ اسد ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 89961

حضور اقشار مختلف مردم در دو جنبش تبسم و جنبش روشنایی اوج عزت سردمداران سنتی و غیر سنتی و در کل اوج اقتدار این مردم را می‌رساند.

اما ما مردم از گذشته عبرت نگرفته بار دیگر به جان هم افتادیم و با تداوم روند حذف گرایی گذشته، با نگاه ارباب و رعیتی برخی رهبران، با نبختی و یکدندگی برخی دیگر و در کل با خودخواهی‌ها، با انحصار طلبی‌ها، با تقدم منافع شخصی برمنافع جمعی، با استفاده نمودن ابزاری از احساسات جوانان پاک و با دلبستن به قدرت و ثروت پوشالی، همه را برباد دادیم و از رهبر تا رهرو را به حضیض ذلت رسیدیم.

کار و رسوایی را به جایی رساندیم که امروز نه به رهبران خود خوانده‌ بهایی می‌دهند و نه جان و مال این مردم را محترم می‌شمارند. هرجور دلشان خواست می‌گیرند و می‌کشند و اموالشان را غارت می‌کنند؛ کسی یا کسانی نفس هم نمی‌کشند؛ چه رسد به تجمعات و شعارهای مدنی و تظاهرات‌های چندین هزار نفری. چه وضعیت خفقانی و ذلت باری!!!

روح شهداء شاد و یادشان گرامی باد

محمد امین احسانی