ادعای طالبان در مسکو

  • انتشار: ۱۱ دلو ۱۳۹۹
  • سرویس: دیدگاهسیاست
  • شناسه مطلب: 105645

‏این ادعا و اعلان طالبان در مسکو که «اگر اشرف غنی از قدرت کنار رود، ما حاضریم با حکومت جدید کار کنیم»، اختلاف در داخل دولت و نظام سیاسی حاکم و هیات جمهوری اسلامی افغانستان در مذاکرات قطر را علنی و تشدید می کند.

طالبان با این ادعا و اعلان که تعهد و صداقتی به آن ندارند از لحاظ سیاسی و دیپلوماتیک در سطح داخلی، منطقه ای و بین المللی در موضع برتر و تهاجمی قرار می گیرند.

طالبان در واقع سخن حق و منطقی را با زبان نیرنگ و نیت باطل و باطن ناحق، اعلان و بیان می کنند.

پاکستان نقش مهمی در بازی با کارت طالبان دارد و در این بازی بسیار با مهارت عمل می کند.
حالا توپ در زمین ارگ کابل و حکومت اشرف غنی است.

آیا غنی می تواند این توپ را با مهارت و تدبیر وارد دروازه ی حریف سازد؟
آیا اشرف غنی می تواند اجماع ملی و اعتماد ملی را در داخل بوجود بیاورد و در برابر طالبان از فروپاشی حکومتش جلوگیری کند؟
تا حالا که غنی به ایجاد چنین اجماع و اعتماد، تمایل و صداقتی نشان نداده است.

محمد اکرام اندیشمند