اخراج اجباری پناهجویان افغان از آلمان

  • انتشار: ۱۳ جدی ۱۳۹۷
  • سرویس: اخبار مهاجرین
  • شناسه مطلب: 51967

قرار است بار دیگر پناهجویان رد شده افغان از آلمان به کابل فرستاده شوند.

یکی از مقامات وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان تایید کرده که پرواز حامل پناهجویان رد شده افغان روز سه شنبه هفته آینده، در کابل نشست خواهد کرد.

تاکنون معلوم نیست چه تعداد از پناهجویان افغان در این پرواز بازگردانده میشود.

این درحالی است که چندی پیش وزیر مهاجرین وعودت کنندگان اعلام کرد که در طی چهار سال اخیر بیش از ۳ میلیون مهاجر به کشور بازگشته است.