احداث نیروگاه برق در هرات با هزینه 35 میلیون دالر

  • انتشار: ۲۲ جدی ۱۳۹۴
  • سرویس: اقتصاد
  • شناسه مطلب: 11998

انجینرعلی احمد عثمانی، وزیرانرژی وآب کشور ازاختصاص سی وپنج میلیون دالرامریکایی بخاطراحداث نیروگاه برق در ولسوالی های شرق ولایت هرات خبر داده و می گوید که این مبلغ  بخاطرایجاد سب‌استیشن های برق در ولسوالی های که در مسیر بند‌ سلما قرار دارند به ریاست عمومی برشنا پرداخت شده است.

به گزارش خبرگزاری اطلس به نقل از ودصم، وی اضافه کرد: «ولسوالی های چشت شریف، اوبه، پشتون زرغون و کرخ در مسیر بند سلما قرار دارند و برای انتقال برق از بند سلما به سب استیشن (نور و جهاد) در شهر هرات، نیاز به ایجاد سب‌استیشن های دیگر در این ولسوالی ها است.»

وی افزود، کارآبگیری بند دوستی افغانستان ـ هند (سلما) تابهار سال اینده تکمیل می شود و قراراست درین بند، ابتدا دو توربین بزرگ با ظرفیت تولید بیست وهشت میگاوات برق نصب و به کار آغازنماید و توربین سومی نیز در ماه جوزا نصب خواهد شد و پس از آن ظرفیت تولید برق این بند به چهل ودو میگاوات خواهد رسید.

عثمانی می‌گوید:” بخاطر تقویت لین یک صدو ده کیلوولت و ساخت نیروگاه برق، هفده میلیون افغانی در نظر گرفته شده و شرکت هرات برشنا کار آنرا آغاز خواهد کرد.

وزیر انرژی و آب کشور به این باوراست که  بخاطر تقویت برق وارداتی ترکمنستان در هرات، نیاز به زیر ساخت‌های بزرگ است و ترکمنستان از چندی پیش آماده انتقال برق بیشتر به ولایت هرات است اما لین یک صدوده کیلوولت انتقالی برق، توانایی افزایش انرژی را ندارد.

به گفته وزیر انرژی و آب کشور، بخاطر ساخت نیروگاه و تقویت لین انتقالی برق از ترکمنستان به هرات در جریان است و هفده میلیون افغانی بخاطر ساخت نیروگاه و تقویت لین برق به اداره هرات برشنا منتقل شده و کار آن بزودی آغاز می‌شود.