آینده پژوهی روابط امریکا و عربستان در دوران بایدن

  • انتشار: ۲۹ حمل ۱۴۰۰
  • سرویس: بین المللدیدگاه
  • شناسه مطلب: 110708

عربستان در دوره جنگ سرد برای امریکا دارای سه اهمیت بود. اهمیت سیاسی به منظور پشتوانه پروژه اسلامگرایی و پشتیبانی از اخوان المسلمین در برابر پروژه چپ عربی، اهمیت اقتصادی بدلیل مزیت نفت که اوجش در پروژه پترودلار دهه ۱۹۷۰ بود و نهایتاً اهمیت امنیتی که نمود آن در پروژه کلوب سافاری بود که قرار بود دستگاههای امنیتی چند کشور از جمله ساواک ایران و استخبارات عربستان ذیل کلوب سافاری خلأ سیا در منطقه را پس از رسوایی واترگیت جبران کنند.

در دوره بایدن مهمترین اهمیت عربستان برای امریکا ممانعت از نفوذ چین و روسیه در آنجا و نیز مسئله انرژی است با توجه به اینکه با کاهش همه گیری کرونا، تقاضای بازار نفت در سال ۲۰۲۱ رو به رشد خواهد بود و بایدن بدلیل ملاحظات زیست محیطی در حال فشار به صنعت شیل و خط لوله کیستون XL است، او قصد دارد نیازش به انرژی را از دو طریق رفع کند:

۱- فشار به عربستان برای شکست اوپک پلاس و افزایش تولید نفت که برجسته شدن داستان خاشقچی و مخالفت با جنگ یمن جزئی از فشار است.
۲- فشار به ایران برای برجام موشکی و در عوض بازگشت به بازار نفت که منجر به سوزاندن برگ امنیت ایران و تسهیل لیبی سازی ایران میشود.

دکتر سید حبیب موسوی