آیا نجیب،‌ شهید است؟

  • انتشار: ۹ جوزا ۱۳۹۹
  • سرویس: اخبار مهم
  • شناسه مطلب: 86890

انسان نمی فهمد که در این کشور، کی ارزشمند و کی بی ارزش و چه ارزش و چه ضد ارزش است.

حمدالله محب فرد کمونیستی را شهید خوانده و به زیارت قبرش رفته است و برای کسی دعا کرده که نه به خدا و قیامت و نه به دعا باور داشته است،
نمی شود گفت نجیب کمونیست مسلمان بوده است و این در واقع کوسه ریش پهن است.
نجیب از وفاداران سرسخت کمونیزم و از اعضای فعال و پایبند حزب خلق بوده است.

نجیب از اول هجوم نیروهای شوروی به افغانستان در ۱۹۷۹ تا ۱۹۸۶ حدود ۷ سال رئیس اداره مخوف، انسان کش و بی رحم اطلاعات افغانستان موسوم به “خاد “(خدمات امنیت دولتی) بود. اداره ای که مرغان هوا بدون اجازه و نظارت آن اجازه پرواز نداشتند. اداره ای که می گویند غیر از ببرگ کارمل دیگر هیچ کس در برابرش مصونیت نداشت و بدون دلیل زندانی می کرد، محاکمه می نمود و اعدام می کرد.

در این اداره مردمی زنده به گور شدند که هیچ گناهی جز ریش سفید بودن، سیاسی بودن، متنفذ و مذهبی بودن نداشتند و از گورهای دسته جمعی کشف شده و کشف نشده انها فقط خود نجیب خبر داشت.
مردم بی گناه افغانستان، تجربه‌های وحشتناکی از این اداره دارند. با آن همه دستگیری، تعذیب و شکنجه، اعدام و زنده به گور کردن، اگر نجیب شهید است و هیچ گناهی ندارد، باید گفت فرعون هم شهید است، ولو در دریای عذاب الهی غرق شده است.

بنابراین، محب باید کمی احترام به خون های به ناحق ریخته هم داشته باشد، و با وجدان های انسان زجر کشیده بازی نکند. دل خانواده هایی را به درد نیاورد، که خون عزیزان شان به دست سفاکی چون نجیب ریخته شده است.

عزیزالله خلیلی