آیا آمریکا به دنبال ایجاد موازنه در عراق است؟ رویارویی تهران و واشنگتن در بغداد

  • انتشار: ۱۵ جدی ۱۳۹۹
  • سرویس: بین المللدیدگاه
  • شناسه مطلب: 103336

بسیاری از استراتژیست های امریکایی به دولت بایدن توصیه می‌کند در جهت ایجاد نوعی از موازنه نیروها با ایران در عراق حرکت کند. واقعیت این است که علی‌رغم هزینه های هنگفت آمریکا در طول یک و نیم دهه، عراق در حال حاضر در آستانه فروپاشی سیاسی و اقتصادی است و این نشان می‌دهد مسأله نه کمبود منابع بلکه تکثر و تضاد اهداف بازیگران سیاسی به‌ویژه تقابل آمریکا با نیروهای مقاومت و ایران است. به این ترتیب از یک‌سو تلاش امریکا برای مهار ایران در عراق مانند ترور سردار سلیمانی و ابومهدی‌المهندس به تشجیع حامیان ایران جهت اخراج آمریکا از عراق انجامیده و از سوی دیگر برنامه‌های سیاسی و اصلاحات مدنظر امریکا برای بهبود وضعیت سیاسی و اقتصادی نیز با حمایت کافی از سوی نخبگان و احزاب مواجه نشده است. از این رو، به نظر می رسد ایالات متحده سه اقدام برای برقراری موازنه در برابر جمهوری اسلامی را در دستور کار دارد:

۱️. کاهش تدریجی نیروهای نظامی آمریکایی در عراق و تقلیل نقش بخش اندکی از آنها به عنوان مشاور نیروهای امنیتی عراق. در عین حال که نباید حضور آمریکایی‌ها به صفر رسیده و فضا در اختیار ایران قرار بگیرد.

۲️. تبیین رسانه‌ای برای اقناع مردم عراق به اینکه کمک‌های آمریکا به این کشور صرفاً نظامی نبوده و کمک‌های اقتصادی و بشردوستانه زیادی انجام شده است. با توجه به شکست دیپلوماسی فرهنگی آمریکا در غرب اسیا، نیاز است که آمریکا به اصلاح چهره خود در میان افکار عمومی عراق بپردازد.

۳️. افزایش بازدارندگی نظامی در برابر حملات گروه‌های مقاومت و نزدیک به ایران در عین گفتگو با ایران جهت پذیرش متقابل منافع یکدیگر در عراق پس از بازگشت آمریکا به برجام.

براین اساس،اقدامات آمریکا در عراق را در مجموع می‌توان تقویت روش‌ها و تاکتیک‌های نرم‌افزاری مانند دیپلوماسی، رسانه‌ها و گفتگو با نخبگان سیاسی عراق همزمان با حفظ رویکرد سخت‌افزاری مانند بازدارندگی نظامی دانست. به تعبیر دیگر، به نظر می رسد آمریکا می خواهد همه گزینه‌ها را علیه ایران در عراق برای برقراری موازنه، مدنظر داشته باشد.

دکتر عبداللطیف نظری