آتش بیار جنگ مذهبی

  • انتشار: ۲۵ جدی ۱۳۹۸
  • سرویس: دیدگاهدین و اندیشه
  • شناسه مطلب: 74215

مولوی مجیب الرحمن انصاری، شیعه و سنی را به گرگ و برّه تشبیه می کند، و براین عقیده است که علت اصلی جنگ ها و نا آرامی ها در کشور موجودیت شیعه ها در قدرت است و می گوید اگر قدرت و قوت از شیعه ها گرفته شود مردم افغانستان به آرامی، امنیت و آسایش می رسند.
در جواب ایشان ذکر چند نکته اختصارا لازم است:

اولا: شیعه و سنی نه تنها گرگ و برّه نیستند بلکه هر دو مسلمان، یک خدا، یک پیامبر و یک قرآن دارند و باهم برادر و برابراند و بجز وهابیت تمام مذاهب بزرگ اهل سنت شیعه ها را برادران دینی خود می دانند.

ثانیا: کدام شیعه در حکومت دارای قدرت بوده و در تصمیم گیری های کلان کشور بوده و هست که مانع برنامه های امنیتی، رفاهی و توسعه ای در کشور شده که تو می خواهی قدرت را از او بگیری تا کشور آرام شود؟

بعد از یک دوره سیاه سه صد ساله چند سال است که یک چوکی سمبولیک و بی صلاحیت معاونت را به شیعه ها می دهند که حتی اختیار تغییر و تبدیل آبدارچی خود را ندارند.

ثالثا: کدام شیعه انتحار کرده، در کدام مسجد، مکتب، سرک و صالون عروسی یا تشییع جنازه و گلون کدام هموطن خود را بجرم اعتقادات مذهبی بریده است و یا کدام سرباز وطن خود را کشته که موجودیت شان باعث نا آرامی در کشور شده باشد؟

فاشیست های نقابدار!

به ایشان باید گفت این عقیده شما متاسفانه دقیقا عقیده وهابی های عربستان است که فقط در آن کشور کاربرد دارد نه اینجا بنابراین بهتر است فکر استقرار یک نظام وهابی دیگر را در افغانستان از کلّه خود بیرون بفرمایید نه برای دنیا قابل تحمل است و نه برای مردم افغانستان و باید توجه داشته باشی که مردم افغانستان دیگر تحمل و طاقت جنگ های خانمانسوز قومی ،لسانی و مذهبی را ندارد، لطفا به این نفرت پراکنی ها و تفرقه اندازی ها خاتمه بدهید.

از حکومت و نهاد های قضایی کشور هم می خواهیم که جلوی این گونه افراد را که بر طبل تفرقه مذهبی می کوبند بصورت جدی باید بگیرند.

از علما، دانشمندان، روشنفکران و نویسندگان محترم اهل سنت می خواهیم که اجازه ندهند دوباره چنین افراد متعصب و افراطی بنمایندگی از مذهب بزرگ اهل سنت و جماعت نفاق افکنی کنند، و صریحا گفتار بی شرمانه ایشان را محکوم کنند و حساب اهل سنت و جماعت را از او و افکار افراطی گری او جدا کنند.

شیعه و سنی هردو مسلمان، برادر و برابر اند.

شریفی غزنوی

نظرات(۰ دیدگاه)

نظر شما چیست؟