اخبار مهم

افغانستان

راه نجات افغانستان

لازم است همه اقوام و نیروهای طرفدار یک افغانستان قابل زیست فارغ از خشونت و جنایت بشری تمام تلاش های مداوم خود را برای تدوین قانون اساسی و انتخابات منسجم کنند. یقینا کسانی که سیاست تعامل با طالبان و پذیرش آن گروه به عنوان حاکمان آینده کشور را در پیش گرفته اند فقط به نسل حاضر و فردای این سرزمین جفای نابخشودنی می کنند.

شکست هیبت طالبان/ دوری از قهرمان‌سازی

اکنون هیمنه و ابهت این گروه که روزگاری جوی خون در افغانستان جاری کرده بود، شکسته شده است. اکنون جریانی از عدالت‌خواهی در داخل و خارج افغانستان شکل گرفته که این گروه در برابر آن احساس عجر، ناتوانی و درماندگی می‌کند.

طالبان

رژیم طالبان در یک قدمی به رسمیت شناخته شدن است ؟

در عرف مناسبات بین المللی ، به رسمیت شناختن نظام سیاسی یک کشور از سوی کشور های دیگر جهان، عمل حقوقی اختیاری است که اگر کشور ویا کشور های منافع خودرا در به رسمیت شناختن آن رژیم بدانند، مانعی در حقوق بین الملل برای جلو گیری از آن وجود ندارد .

خوب؛ اما ناکافی

متن سخنرانی، نماینده زنان معترض در اسلو، با این‌که دارای نکات مثبتی بود، در آن به حقوق برابر زنان و نظام مشروع اشاره شده بود؛ ولی به صورت کلی، انسجام و استحکام لازم را نداشت و دارای پراکنده‌گویی‌های بسیاری بود.

نتیجه نشست اسلو؛ یکی از اجنداهای احتمالی شورای امنیت سازمان ملل متحد

ناروی از جمله کشورهایی است که در مسایل صلح و‌ حل منازعات خاورمیانه، دارای ابتکار و تجربه است. این کشور در راستای منافع ملی خود و مطرح شدنش به حیث یک کشور میانجی و صلح طلب در جهان، از سال ۲۰۰۷ بدین سو، روابط خود را با طرفهای درگیر جنگ در افغانستان افزایش داده است.

تکرار اشتباه گذشته در اسلو

هدی خموش به عنوان نماینده “جامعه مدنی افغانستان” خواسته‌های یک ملت را در حد مطالبات یک گروه کوچک فروکاسته است.