کلیدواژه: play boy

«play boy» داعش را بشناسید + تصویر

محمود عبداللطیف در ملبورن زندگی پوچ و بیهوده ای داشت و بیشتر وقت خود را به خوشگذرانی در پارتی های شبانه می گذراند. سپس همه اینها را رها کرد و به داعش پیوست.