کلیدواژه: CIA

برای اولین بار یک زن رییس “CIA”می‌شود

صدای امریکا نوشت که کمیته استخبارات سنا اکنون خانم هسپل را برای رای در مجلس سنا معرفی می‌کند و با رای اکثریت نسبی، او نخستین زنی خواهد بود که ریاست سی آی ای را عهده دار خواهد شد.