کلیدواژه: AMD

AMD از NVIDIA سبقت گرفت

اولین محصول ۷ نانومتری مبتنی بر ریزمعماری VEGA برای استفاده داخلی تولید شده است. اولین محصول ۷ نانومتری AMD یک شتاب دهنده مخصوص یادگیری ماشین به نام Radeon Instinct است