کلیدواژه: Aizhai

آیژای طولانی ترین پل جهان!

دولت چین برای حل معضل ترافیک در یکی از ولایات کوهستانی خود، بلندترین و طولانی‌ترین پل جهان را ساخته که برای آن بیش از ۱۷۰ ملیون پوند نیز هزینه کرده است.