کلیدواژه: 6 تیم

در دومین مسابقه ملی واترپولو و آب بازی، تیم کابل مقام اول را کسب کرد

بند امیر بامیان، نخستین پارک ملی افغانستان، روز جمعه سیزدهم اسد، شاهد دومین مسابقه ملی واترپولو و آب بازی بود. این مسابقه با نام “جام صلح و دوستی” برگزار شد. هدف این مسابقه‌ها نیز انتقال پیام صلح، هم‌دیگر پذیری و آشنایی با فرهنگ‌های مختلف بود.