کلیدواژه: 5+1

مذاکرات ایران و ۵+۱ تمدید شد

مذاکرات ایران و کشورهای ۱+۵ در وین پایان یافت. قرار شده است مذاکرات به زودی آغاز و طی هفته های آینده برای دست یابی به توافق ادامه یابد.