کلیدواژه: 31 گروگان هزاره

سرپرست غزنی: گروگان های هزاره در این ولایت نیستند

سرپرست ولایت غزنی انتقال ربوده شده‌گان را به ولسوالی‌های این ولایت رد کرد؛ این درحالی است که پیش از این نماینده‌گان غزنی در شورای ملی گفته بودند که این مسافران از سوی ربوده شده‌گان به چند ولسوالی ناامن غزنی انتقال داده شده‌اند.