کلیدواژه: 3 هزارساله

مومیایی های سه هزار ساله در مصر

در میان این میان مومیایی زنی با قدمت ۳ هزار سال برای نخستین بار در شهر اقصر مصر رونمایی و تابوت او را باز کردند. این زن دومین فرد مومیایی شده که تا به امروز توسط باستان‌ شناسان کشف شده است. دو تابوت بازنشده و چند مجسمه و نقاشی های باستانی فراعنه در اوایل ماه نومبر در شهر الاقصر مصر رونمایی شدند. یکی از تابوت ها حاوی یک مومیایی به خوبی حفظ شده یک زن است.گنج باستانی