کلیدواژه: 26 دلو

فردا در کشور رخصتی عمومی است

وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین اعلام کرد که فردا (پنجشنبه) بیست و ششم دلو به دلیل سالروز خروج نیروهای شوروی سابق از کشور، رخصتی عمومی می باشد.