کلیدواژه: 2129 مورد

گزارش سال ۹۵ کمیسیون حقوق بشر؛ ثبت ۲۱۲۹ مورد نقض حق حیات

کمیسیون مستقل حقوق بشر به‌تازگی دو گزارش را زیر عنوان‌های «وضعیت حقوق اقتصادی و اجتماعی سال ۱۳۹۵-۱۳۹۴» و «وضعیت حقوق بشر در افغانستان در سال ۱۳۹۵» به نشر رسانده است. این گزارش‌ها گرچه با یک‌سال و دو سال تأخیر نشر شده، اما حاوی مسایل مهمی در مورد نقض حقوق بشر در سال‌های گذشته‌اند.