کلیدواژه: 2000 خانوار

افتتاح شش شبکه آبیاری در ولایت کابل

شش شبکه آبیاری جهت جلوگیری از ضایعات آب و خطرات ناشی از سیل، تنظیم نمودن آب جهت آبیاری به موقع، آفزایش حاصلات در ولسوالی پغمان ولایت کابل به بهربرداری سپرده شد.