کلیدواژه: 2.3 میلیون نفر زائر

درآمد امسال عربستان از مراسم حج چند است؟

در شرایطی که عربستان با کاهش قیمت نفت، با افت درآمدهای نفتی‌ مواجه شده است، حج یکی از مهم‌ترین منابع درآمد جایگزین در این کشور محسوب می‌شود که سالانه چندین میلیارد دالر را به خزانه این کشور سرازیر می‌کند.