کلیدواژه: اکسکام

وزیر مهاجرین در اجلاس «اکسام» چه گفت؟

سید حسین عالمی بلخی، وزیر امور مهاجرین و عودت‌کنندگان، در اجلاس «اکسکام» کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان که در روز ۵ اکتوبر در ژنو سوئیس برگزار شد سخنرانی نمود.