کلیدواژه: اکبر ترکان

چهارمین نمایشگاه مشترک افغانستان – ایران گشایش یافت

چهارمین نمایشگاه مشترک میان افغانستان و ایران با حضور عبدالستار مراد وزیر اقتصاد، اکبر ترکان مشاور رئیس جمهور ایران و تعدادی از مقامات افغانستانی و ایرانی در شهر کابل افتتاح شد، این نماشگاه توسط شرکت ایرانی “مدیریت پروژه های نمایشگاهی” و به همکاری اتاق تجارت و صنایع افغانستان و سازمان توسعه تجارت ایران از تاریخ ۱۶سنبله به مدت چهار روز برگزار می شود.