کلیدواژه: اکادمی

افغانستان و بحث حضور شرکت های امنیتی

این در حالی است، که همزمان گزارش‌هایی از تمایل کاخ سفید برای کاهش حضور نظامی در افغانستان و افزایش نقش شرکت‌های خصوصی نظامی در این کشور نیز منتشر شده است، اما مقامات پنتاگون درباره اجرای این طرح تردید دارند. در واکنش به این پیشنهاد، رئیس‌جمهور اشرف غنی به صراحت گفته، که با این طرح موافقت نخواهد کرد؛ «زیرا افغان‌ها این طرح را نخواهند پذیرفت.»