کلیدواژه: اژانس مسافرتی

کدام گردشگران به کوریای شمالی سفر می کنند؟

کوریای شمالی یکی از بسته‌ترین نظام‌های سیاسی دنیا است. مسافرت به این کشور بعنوان گردشگر معمولا بسیار پیچیده و با محدودیت زیادی همراه است. با این وجود گزارش ها نشان می دهد گردشگران زیادی سالانه در این کشور ماجراجویی می کنند.