کلیدواژه: اپوزیسیون

سقوط ولسوالی ها/ حکومت: موقعیت جنگ بهتر شده است

در حالی که وضعیت امنیتی افغانستان در روزهای اخیر وخیم‌تر شده و به تازگی دو ولسوالی در یک روز سقوط کرده اند، حکومت افغانستان می‌گوید وضعیت نیروهای امنیتی نسبت به سال گذشته بهتر است و این نیروها تهاجمی عمل می‌کنند.