کلیدواژه: انک توسعه آسیایی

بانک توسعه آسیایی ۸۷۸ میلیون دالر به افغانستان کمک می کند

وزارت مالیه از کمک بانک توسعه آسیایی کمک به ارزش ۸۷۸ میلیون دالر را برای چهار سال آینده به افغانستان خبر می دهد. این کمک در نشست بین وزیر مالیه افغانستان و مقامات بانک توسعه آسیایی در شهر فرانکفورت کشور آلمان، برای چهار سال آینده منظور خواهد شد. وزارت مالیه […]