کلیدواژه: انکارا

دیدار محقق و دوستم در ترکیه

محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی با جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور در ترکه دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار بروی اوضاع سیاسی کشور بحث و تبادل نظر شد.

محقق و جنرال دوستم در ترکیه دیدار کردند

محمد محقق که به ترکیه سفر کرده است در اقامتگاه معاون اول ریاست جمهوری در شهر انکارا با جنرال دوستم دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار دو طرف در مورد اوضاع جاری کشور و فعالیت های ائتلاف نجات افغانستان بحث و تبادل نظر کردند.

محقق در ترکیه به دیدار دوستم رفت

محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی در آنکارا با عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور دیدار کرد، این دو تن چندی پیش ائتلاف نجات افغانستان را با عطا محمد نور والی بلخ و صلاح الدین ربانی رئیس حزب جمعیت تشکیل دادند.