کلیدواژه: انصارالله یمن

انصارلله

نامه انصار الله یمن به بان کی مون

مسئول روابط خارجی جنبش انصار الله یمن در نامه ای به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد اظهار داشت: ما امیدواریم سازمان ملل متحد نقش سازنده و تاثیرگذاری را در یمن ایفا کند نقشی که پیروزی اخلاق و ارزش های انسانی مشترک در مقابله با تجاوز عربستان سعودی به یمن در پی داشته باشد.