کلیدواژه: انس حقانی

رئیس جمهور حکم اعدام ۱۱ تروریست را صادر می کند اما نام انس حقانی در این بین نیست

گزارش می رساند بعد از حمله خونین روز گذشته در کابل که منجر به کشته و زخمی شدن بیش از ۴۰۰ تن شد، رئیس جمهور اشرف غنی حکم اعدام ۷ عضو شورای کویته و ۴ عضو شبکۀ حقانی را به امضا رسانده است، گفتنی است در این فهرست نام انس حقانی شامل نیست.

رحمت الله نبیل: حمله قرار دادن کارمندان دادگاه عالی با همدستی حلقات داخلی صورت می گیرد

رحمت الله نبیل، رییس پیشین امنیت ملى مى گوید که آماج قرار دادن مکرر کارمندان ستره محکمه از سوى شبکه حقانى و حامیان پاکستانى و با همدستى حلقاتى داخلى (ستون پنچمی ها) براى جلوگیرى و عملى نشدن حکم اعدام انس حقانی انجام مى شود.