کلیدواژه: انسان دوستانه

عفو بین الملل: معیار های انسان دوستانه در جهان رو به افول است

تصویری که عفو بین‌الملل از وضع کلی جهانی در زمینه حقوق بشر به دست می‌دهد، یک تصویر تیره و تار است. عفو بین‌الملل اعلام کرده که در مجموع معیارهای انسان‌دوستانه در جهان رو به افول است. این بار فقط بحث بر سر نقض حقوق بشر در کشورهایی مانند عربستان سعودی و برمه نیست. در کشورهای غربی هم حقوق انسان‌ها نقض می‌شود.