کلیدواژه: انسانیت

مرگ داعش و داغی که بر پیکر انسانیت باقی ماند

از شش ماه پیش حدس زده می‌شد که پس از این، جریان و گروه منسجم و متمرکزی به نام داعش در جهان وجود نخواهد داشت. در سه روز اخیر این حدس به یقین تبدیل شد و همان‌طور که خواندید و شنیدید، داعش در عراق و سوریه که مراکزی را به صورت ثابت در اختیار داشت، فروپاشید و متلاشی شد.

مرگ جانسوز زهرا خاوری، مرگ انسانیت است!

مرگ جانسوز زهرا خاوری، یکی از صدها حادثه غم انگیز و سرنوشت شوم انسان های اسیر و گرفتار در این جغرافیای ستم و بی عدالتی و انسانیت گریز است. تاریخ سیاسی و اجتماعی این جغرافیا از ارگ قدرت تا مراکز علمی و دانشگاهی، از وزارت خانه ها تا نهادهای حکومتی و غیرحکومتی در دوره های مختلف، بخصوص در سال های اخیر گواهی می دهد که جنایت ها و ستم های بی شماری برزنان و دختران و در واقع بر انسانیت رفته است.

سیطره افراطی‌ها

داعشیان و طالبان تنها افرادِ مسلحِ نامنظم و جنگجویانی با پرچم سیاه و سفید نیستند که در پی‌کشتن بی‌گناهان باشند، ارعاب و ایجاد دلهره را در میان مردم به‌گسترانند، فقط انتحار کنند و مرگ بیافرینند، به قوانین بین‌الملل و حقوق مدرن بی‌توجه باشند و در عوض به دادگاه‌های‌صحرایی افتخار نمایند.