کلیدواژه: انسان

اصالت مردم در حکومت علوی

امام علی؛ حکمت و حکومت را در بستر عدالت، درهم‌آمیخت تا طعم بهره‌مندی از حق را برای انسان بچشاند. در حکومت حکیمانه او، مردم، صاحبان حق و مالکان اصلی قدرت هستند. حکمت حکومت، در این است که چگونه باید حقوق مردم در اداره حکومت و مدیریت، متبلور نموده و به منصه ظهور برساند.

یادداشت/ خلق پسندد یا دل پسندد؟

بدون توجه به این که انسان دین و مذهب را قبول دارد یا ندارد و یا این که درباره جامعه و خانواده چه فکر می‌کند و چگونه می‌اندیشد، ناخواسته مجموعه‌ای از قراردادهای اجتماعی وجود دارد که او را پابند آن می‌کند.