کلیدواژه: انرژی و اب

آشکار شدن اختلاف بین وزیر و رئیس جمهور

علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب می گوید به دلایلی او را به مراسم افتتاح پروژه تاپی در هرات دعوت نکرده بودند. این گفته های آقای عثمانی در حالی مطرح می شود که پیش از این نیز گزارش شده بود که اشرف غنی رئیس جمهور یکی از مخالفان وزیر انرژی و آب است.