کلیدواژه: اندونزی

خلیلی: کمیته های ولایتی شورای صلح نباید به استراحتگاه تبدیل شود

محمد کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح می گوید که رهبری این شورا نمی‌خواهد کمیته‌های ولایتی شورای عالی صلح تبدیل به استراحت‌گاه شود. وی می گوید قرار است برای پیشبرد کارهای این شورا جلسات مشترکی را با فعالین مدنی، بزرگان، سیاسیون، علما، زنان و دیگر قشرهای جامعه برگزار کند.

راه بندان باعث شد رئیس جمهور اندونزی پیدا به مقصد برود

عموما وقتی به راه بندان برمی‌خوریم و عجله هم داریم احتمال دارد موتر را رها کنیم و ترجیح دهیم پیاده خود را به مقصد برسانیم. این بهترین راه حل برای شهروندان معمولی است. اما این اتفاق برای جوکو ویدودو، رئیس جمهوری اندونزی هم افتاد و او را در صدر اخبار قرار داد.