کلیدواژه: اندر

والی غزنی: پاکستانی ها حمله بر ولسوالی اندر را طرح ریزی کرده بودند

عبدالکریم متین والی غزنی می گوید؛ حملات طالبان بر ولسوالی اندر ولایت غزنی با طرح و برنامه پاکستانی ها به انجام شده بود. چند روز قبل طالبان با حمله گسترده گروهی بر ولسوالی اندر ولایت غزنی، سعی داشت تا این منطقه را تصرف کند که با ورود کوماندوهای ارتش موفق به این کار نشد.