کلیدواژه: انحلال

واکنش ها بعد از مرگ گیلانی در مورد شورای عالی صلح

یک روز بعد از مرگ پیر سید احمد گیلانی رئیس شورای عالی صلح، تعدادی از سیاستمداران خواهان منحل شدن شورای عالی صلح شدند، آنان می گویند؛ در صورت ادامه کار این شورا باید فردی در راس این شورا قرار بگیرد تا بتواند بروی مخالفین مسلح تاثیر بگذارد تا دستاورد شورای عالی صلح برای مردم قابل قبول باشد.