کلیدواژه: انجیل

قتل پدر توسط پسران

مقامات در ولایت هرات می گویند، دو پسر با همکاری مادر و یکی از خویشاوندشان پدر خود را به قتل رساندند. این رویداد در ولسوالی انجیل هرات رخ داده است.