کلیدواژه: انتقام

هیچ کس انتقام خون شهدای میرزاولنگ را نخواهد گرفت

در رویداد خونین میرزاولنگ؛ داعش و طالب در کنار هم به کشتار مردم می پردازند. در حالی که در رویدادهای زیادی دیدیم که داعشیان طالبان را سر بریدند؛ اما در شمال کشور چگونه در تفاهم باهم انسان کشی  یا می شود گفت نسل کشی می کنند.