کلیدواژه: انتقال برق

اشرف غنی: حکومت وظیفه دارد که پیام همه اقشار جامعه را بشنود

رئیس جمهور اشرف غنی، طی یک بیانیه مطبوعاتی اعلان کرد صدای مردم را شنیده است زیرا آواز خیرخواهی، دلسوزی و احساس مسئولیت است. حکومت وظیفه دارد که پیام همه اقشار جامعه را بشنود، و هر سخن سازنده را جدی بگیرد و از آن تقدیر کند.