کلیدواژه: انتخابات پارلمان

کمیسیون مستقل انتخابات: برای انتخابات پارلمانی پول نداریم

زمانی که در خواست کردیم تا بودجه انتخابات پارلمانی را در اختیار ما قرار دهند، دولت گفت پول نداریم و کشورهای خارجی هم اعلام کردند که پول این انتخابات را در روند بررسی آرای ریاست‌جمهوری مصرف کرده و برای دریافت پول تازه باید دولت‌های کشورشان موافقت کنند.