کلیدواژه: انتخابات پارلمانی افغانستان

پارلمان

تنش میان پارلمان و مجلس سنا

پایان یافتن کار پارلمان و برگزار نشدن انتخابات جدید پارلمانی جنجال هایی را میان نهادهای مختلف کشور بر انگیخته است.