کلیدواژه: انتخابات شفاف

کمیسیون مستقل انتخابات: به هدف برگزاری انتخابات شفاف ارزیابی بیش از ۷ هزار مرکز رای دهی ادامه دارد

کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید ۸۶ د صد ارزیابی مراکز رای دهی تکمیل شده‌است، این کمیسیون اضافه می کند به هدف تطبیق اصلاحات بنیادی و فراهم سازی زمینه برای برگزاری انتخابات شفاف ارزیابی بیش از هفت هزار مرکز رای دهی ادامه دارد.