کلیدواژه: انتخابات ریاست جهموری امریکا

آیا ترامپ دارای نبوغ رسانه ایست؟

ترامپ یا کلینتون: حکومت دیوان یا دیوان حکومتی

ترامپ دو تفاوت عمده با سایر نامزدهای ضدساختار قبل از خود داشت: به خاطر تمکن مالی صرفا بر کمک های هوادارنش متکی نیست و به علاوه یکی از جسورترین و حرفه ای ترین تیم تبلیغات ریاست جمهوری را استخدام کرده است