کلیدواژه: انتخابات ریاست جمهوری

ویکی‌لیکس فردا افشاگری می‌کند

در کیلیپی از مصاحبه که قرار است پخش شود از موسس ویکی لیکس پرسیده شده که آیا این افشاگری از سوی روسیه صورت گرفته یا کسی با روسیه همکاری کرده و وی جواب داده است: ما در دو ماه گذشته گفته ایم که دولت روسیه در این اقدام دست نداشته و کسی از جانب این کشور به ما کمک نکرده است