کلیدواژه: انتحار

انتخاب بین بد و بدتر: تغییر یا حفظ وضعیت؟

هرچند همگان برعدم شفافیت و تقلب و ضعف مدیریتی کمیسیون مستقل انتخابات و … واقفند و نسبت به حکومت و روند انتخابات بی اعتماد شده اند؛ اما باید به این نکته توجه داشت که ادامه ی وضعیت موجود نیز برای مردم غیرقابل تحمل است.

حکمتیار: خارجی ها با حمایت از اقلیت ها (هزاره ها) افغانستان را تجزیه می کنند

با حضور حکمتیار در کابل، بخش زیادی از نیروهای تحت امر او هم بدون اینکه ملزم به تحویل دادن سلاح های خود بانشد وارد کابل شده اند و ازادانه در رفت وامد هستند.

از طرف دیگر، حکمتیار نشان داده که شدیدا به دنبال تفکرات افراط گرایانه است. او دشمنی خود با شیعیان را به کرات و به وضوح اعلام کرده است

خبرگزاری اطلس

انفجار مهیب در کابل/هدف وزارت عدلیه

این انفجار مهیب که صدای آن تا دوردستها بگوش رسید توسط یک خودرو حامل مواد منفجره در محل پارکینگ وزارت عدلیه واقع در منطقه پل فوران آب (روبروی ارگ ریاست جمهوری) در مرکز شهر کابل به وقوع پیوسته است.

پس لرزه های تایید پیمان در پکتیکا

رئیس جمهور اگر صد سفر دیگر نیز به پاکستان داشته باشد و مقامات پاکستان نیز سوگند های مکرر بخورند که در مسیر مبارزه با ترورزیم با افغانستان هم گام اند، انتظار نمی رود تا از موج انتحاری ها و ادم کشی ها و کودک کشی ها کاسته شود